otrdiena, februāris 19, 2008

Mūsu Tēvs Debesīs

vārdi: Mateja 6:9 - 13

 

Mūsu Tēvs Debesīs
Slavēts lai top Tavs svētais vārds
Lai nāk Tava Valstība
Tavi nodomi īstenojas
Uz zemes šīs un arī debesīs,

Jo Tev pieder Valstība

Dodi maizi dienišķo
Tevi lūdzamies, mūsu Dievs
Un piedodi mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam tiem,
kas parādā ir mums

Jo Tev pieder Valstība

Lūdzamies kārdināšanā lai nekrītam
un negrēkojam;
Lai ļaunais mūs savā varā nepārņem,
Bet Tavā spēkā lai ienaidnieku uzveicam

Jo Tev pieder Valstība, gods un vara
Mūžīgi, mūžīgi, Āmen.