pirmdiena, janvāris 17, 2011

Dieva Smaids


Ir pagājušie jau vairāk kā divi gadi kopš šīm pārdomām, kuras līdz šim "uz papīra" biju uzrakstījis tikai Bloga angļu versijā ar domu, ka to pašu uzrakstīšu arī latviski, bet laiks gāja un latviskā versija tā arī izpalika...

Šīs turpmāk līdzdalītās atziņas (Bībeles panti) un pārdomas nepārprotami bija mana 2008. gada atziņu TOPā. Laiku pa laikam runājot ar cilvēkiem šī tēma atkal "uzpeldēja" manā apziņā, Dieva Garam par to atgādinot. Viens no šādiem atgādinājumiem bija vakar, klausoties svētrunu un beidzot mana vēlme uzrakstīt latvisko versiju realizējās.

Kad "spalvu biju nolicis malā", manā sirdī bija lūgšana par sevi un tiem, kurus pazīstu, - lai mēs piedzīvotu šo Dieva prieku un smaidu, ar kuru Viņš grib apgaismot mūs, ietērpjot mūs Savā Mīlestībā.

_________________________________


Daudzi ļaudis saka, "Kad mēs piedzīvosim labākus laikus?"
Lai Tavs smaids, Kungs, spīd pār mums.
Tu man esi devis daudz lielāku prieku nekā viņiem ar pārbagātu labības un vīna ražu.
Es apgulšos ar mieru un aizmigšu, jo tu vien, Kungs, dari, ka es droši dzīvoju.
Psalms 4:7-9 / no angļu New Living tulk.

Kādu laiku atpakaļ lasot angļu Bībeli, es "uzdūros" šiem 4. Psalma vārdiem. Tā bija Good News Bībeles versija, kur 6. pantā ir teikts: Ir daudzi, kas lūdz Dievu sacīdami: "Kungs, dod ka Tavas svētības vairotos. Parādi mums savu laipnību!" un nākamajā pantā Dāvids dzied: "Bet prieks, ko Tu man esi devis ir daudz lielāks nekā viņiem, kad tiem labības un vīna papilnam."
Es nodomāju, "cik brīnišķīgs kontrasts!" - svētības no Dieva var būt kā labklājība, kad tev ir viss dzīvei nepieciešamais - apģērbs, ēdiens, veselība... . Šie Psalma vārdi runā par to, ka ir cilvēki, kas līksmo par pašām svētībām (par pārbagātu ražu). Bet Dāvida prieka avots bija pats Dievs, viņa attiecības ar Dievu un šis Prieks pārsniedz svētību prieku.
Kāds prieks ir manā dzīvē? - vai prieks par Devēju jeb prieks par dāvanām?

Kā jau ierasts, atklājot šādus Bībeles pantus, es tos cenšos arī iztulkot latviešu valodā, pievienojot tos savai mūsdienu Bībeles versijai. Bet ar šo tulkošanu, cenšoties tekstu iztulkot pēc iespējas labāk un precīzāk arī oriģinālajam tekstam (es šī darba procesā salīdzinu vairākus tulkojumus un arī ieskatos kādos komentāros), ļoti bieži ir tā, ka tieši tad sākas interesantākais - "apslēpto bagātību" uziešana. Un tas attiecas arī uz šo Dāvida dziesmu. Šajā Psalmā es pēkšņi atklāju, ka Dāvida lūgšana 7. pantā: "Lai Tavs smaids, Kungs, spīd pār mums (New Living) ("Pacel Tu, Kungs, pār mums sava vaiga gaišumu!" (latv. Bīb.)), ir tie paši labi zināmie Dieva svētīšanas vārdi, kurus Viņš deva Āronam par paraugu kā svētīt Savu tautu (4. Mozus 6:22-27)

Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
"Pavēli Āronam un viņa dēliem svētīt Izraēla ļaudis ar šo īpašo svētību:

Lai Kungs Tevi svētī un sargā (rūpējas par Tevi)

Lai Kungs raugās uz Tevi ar smaidu un ir žēlastības pilns pret Tevi
Lai Kungs parāda Tev savu labvēlību un dod Tev savu mieru."
4. Mozus 6:24-26 / vpvb
Manas pārdomas (2-3 gadus atpakaļ) par šiem svētības vārdiem bija atklājums (novērojums), ka Dievs pats saka šos vārdus - Dievs saka, ko teikt un tas nozīmē, ka Viņš vēlas svētīt, pasargāt, spīdēt pār, būt žēlsirdīgs, parādīt Savu labvēlību un dot mieru Savai tautai. Apbrīnojami!
Bet vēl fantastiskāk bija atklāt šo "APGAISMO SAVU VAIGU" mīklu, kuru es nekad agrāk nebiju atminējis.

Šie svētības vārdi vienmēr ir bijuši pārāk "svēti" manai saprašanai, vārdi kurus es neskaitāmas reizes biju dzirdējis no mācītāju mutes dievkalpojumu beigās, vārdi, kuru nozīmi es tā arī līdz šim nebiju sapratis.
Agrāk ar šiem vārdiem es sapratu, ka Dieva svētums ir tas, kas spīd pār mums, bet ar vārdu SMAIDS Dievs man atvēra šīs Rakstu vietas patieso nozīmi, ļaujot ieraudzīt arī šīs Rakstu vietas un Viņa vārdu loģiku Viņa attieksmē un attiecībās ar savu tautu. - Viņš priecājas par saviem bērniem, viņus redzot Viņš smaida, smaids pats par sevi ir gaisma (smaids ir gaismas sinonīms) un no prieka (smaida - gaiša vaiga) izriet žēlsirdība un piedošana.
Tas atklāj Dieva sirdi, to kādās attiecībās Viņš ar mums vēlās būt - kā Tēvs ar bērniem - tas ir tik saprotami un loģiski.
Dusmas dara pretējo (kur nav piedošanas tur pastāv sods (sodīšana) un atriebība). Dusmīga seja ir arī kā simbols tumšai (apmākušai) sejai un tādu bieži savā apziņā cilvēki redz Dievu, Viņa patieso būtību nepazīstot - nepazīstot Viņa patieso Sirdi un Mīlestību.
Dievs vēlās "spīdēt pār mums" - būt laimīgs un priecīgs par mums, kas Viņa sejā atspoguļojas kā SMAIDS (vaiga gaišums), kas SPĪD.

Šīs savas pārdomas es gribu noslēgt ar 4. Mozus 6:26-to pantu (apvienojot divus angļu tulkojumus (MSG un NL), kas ir kā līdzība un atspulgs visam iepriekš rakstītajam.

"Lai Dievs raugās tev tieši sejā un dod tev savu mieru"

Šie vārdi man liek domāt par manu dēlu Džošu un viņa gulētiešanas laiku vakaros.
Kad viņam bija 3 gadi mums bija izveidojusies tāda tradīcija - viņš gribēja, ka es/ mēs pirms (viņa) gulētiešanas ieguļamies viņa gultā viņam līdzās un lasam grāmatu. Kad grāmata bija nolikta malā un es viņam līdzās guļot gaidīju, kad viņš iemigs, viņš vienmēr pagriezās pret mani un raudzījās man tieši sejā un es esmu pārliecināts, ka tieši šajā mirklī viņu pildīja miers un drošības sajūta, - apziņa par manu mīlestību pret viņu.
"Es apgulšos ar mieru un aizmigšu, jo tu vien,
Kungs, dari, ka es droši dzīvoju."


Lai Kungs raugās uz Tevi ar smaidu, lai Viņš raugās tev tieši sejā un dod tev Savu mieru!

Blessing - Twila Paris

1 komentārs:

  1. Paldies, ka līdzdalīji tik svētīgas pārdomas, vārdus un gribu visam pateikt: Āmen! Nekad agrāk nebiju domājusi par Dieva smaidu tādā veidā, kā tu esi saņēmis to atklāsmē :)

    Patiesībā visaizkustinošākais moments man bija tavs patiesais stāsts par Džošu un viņa iegrimšanu miegā, veroties sava tēta sejā, kurā noteikti tāpat vienmēr bija smaids :)

    Paldies tev Aivi!

    Guna G.

    AtbildētDzēst